top of page

Golden Tiger: Auspicious Chinese New Year Paintings Art Next《虎中作樂:開心年畫展》新藝潮博藝會

11-25 / 2 / 2022 - 2:306:30pm


參展藝術家 Exhibiting artists:

陳曉楹 Janet Chan

徐沛之 Chui Pui Chee

鍾大富 Chung Tai Fu

何百里 He Baili

何幸兒 Ho Hang Yi

許以璇 Hsu Yi Hsuan

洪詩雅 Emily Hung

黎學鍁 Lai Hok Hin

林敬庭 Lam King Ting

羅肇婷 Emily Law Siu Ting

魏舍椏 Elsa Ngai

顏文慧 Alice Ngan

彭靜君 Elizabeth Pang Ching Kwan

鄧凝姿 Tang Ying Chi

黃勵強 Wong Lai Keung
4 views

Kommentare


bottom of page